24 June, 2012
Dugong Buhay Theater, Quiapo (2011) by Kawayan de Guia

Dugong Buhay Theater, Quiapo (2011) by Kawayan de Guia